BOI - Wykonywanie płatności bezgotówkowej

Sąd Rejonowy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż  w celu ułatwienia wykonywania płatności bezgotówkowej przez interesantów Sądu Rejonowego w Zgierzu w Biurze Obsługi Interesantów został oddany do dyspozycji interesantów komputer wraz z drukarką dla wydrukowania potwierdzenia dokonywania płatności tytułem realizacji należności na rzecz Sądu Rejonowego w Zgierzu – podstawa: Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Zgierzu nr 2/2017 z dnia 20 stycznia 2017.

Zasady korzystania z komputera w BOI:

 1. Korzystając z komputera Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystania komputera, tylko i wyłącznie, w ramach wykonania transakcji płatności bezgotówkowej w ramach należności na rzecz Sądu Rejonowego w Zgierzu,
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem komputera pracownikowi Biura Obsługi Interesanta,
 3. Należy zachować wszelką ostrożność związaną z użytkowaniem bankowości internetowej:

  • możliwie dyskretnie wprowadzać login i hasło
  • zwrócić uwagę, czy inna osoba nie obserwuje naszych działań, celem wykrycia wprowadzanych poświadczeń,

 4. Zabrania się używania własnych urządzeń zewnętrznych takich jak na przykład urządzenia typu „pendrive”, przenośne dyski twarde bądź tokeny autoryzacjne,
 5. Po dokonaniu przelewu istnieje możliwość bezpośredniego wydruku potwierdzenia dokonanej transakcji.
 6. Za zapisane na dysku komputera pliki oraz pliki potwierdzeń Sąd Rejonowy w Zgierzu nie odpowiada –  należy dołożyć wszelkich starań aby takie pliki zostały bezpośrednio po wydrukowaniu usunięte,
 7. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest do poprawnego wylogowania się ze strony bankowości oraz wyłączania przeglądarki internetowej – komputer pozostaje włączony,
 8. Biuro Obsługi Interesanta prowadzi rejestr osób, które korzystały z komputera. Rejestr ten zawiera następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Nr PESEL
  • Godzina rozpoczęcia pracy
  • Godzina zakończenia pracy

 9. Sąd informuje, że komputer działa na dedykowanym segmencie sieci komputerowej, do której dostęp ma jedynie komputer obsługiwany przez Interesantów,
 10. Sąd potwierdza wykonanie stosownych zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa interesantów związanym z obsługą płatności bezgotówkowej, tzn. przeglądarka internetowa  skonfigurowana jest w następujący sposób:

  • nie zachowuje historii przeglądanych stron,
  • posiada włączony tryb ochrony przed śledzeniem,
  • uruchamiana jest w trybie prywatnym,
  • pliki „cookies” są zawsze usuwane z komputera po wyłączeniu przeglądarki internetowej,
  • nie zapisuje wprowadzonych loginów i haseł.

 11. Komputer posiada najnowsze sygnatury systemu antywirusowego , które są automatycznie aktualizowane,
 12. System „firewall” na urządzeniu brzegowym sieci ma uruchomione wszystkie dostępne dla danego typu urządzenia mechanizmy detekcji zagrożeń.