mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuWydziały

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.02.2009

I Wydział Cywilny
- sprawy z zakresu prawa cywilnego.
Przewodnicząca — sędzia Anna Jóźwiak

ul. Dąbrowskiego 18, tel. 42 716 21 82


II Wydział Karny
- sprawy karne, karne skarbowe (z wyłączeniem rozpoznawanych w trybie uproszczonym),
Przewodnicząca — sędzia Joanna Dębowska

ul. Dąbrowskiego 18, tel. 42 716 33 92

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
Przewodnicząca — sędzia Alina Jaźwiecka

ul. Długa 43a, tel. 42 716 38 72

IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy,
Przewodniczący — sędzia Krzysztof Rybka

ul. Popiełuszki 3, 42 716 53 64

V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe,
Przewodnicząca — sędzia Małgorzata Rembowska

ul. Sokołowska 6, 42 716 34 42, 42 710 15 80

VI Wydział Grodzki - sprawy o: wykroczenia, wykroczenia skarbowe, a także przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności do lat 2 (z wyjątkiem spraw nie podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym), przestępstwa z oskarżenia prywatnego (z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników), pozotałe przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a także sprawy cywilne podlegające rozpoznianiu w postępowaniu uproszczonym, dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy, o roszczenia wynikające z umów i o roszczenia wynikajęce z rękojmi i gwarancji jakości, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 złotych, o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej.
Przewodniczący — sędzia Przemysław Seniuk

ul. Długa 43a, tel. 42 715 34 58
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Łukasz Kacprzak
Dokument z dnia: 10.02.2009
Dokument oglądany razy: 9 361
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 10.02.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj