Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 922/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 922/18 postępowanie z wniosku Moniki Kaczmarskiej o zasiedzenie nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1092/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1092/18 postępowanie z wniosku GETIN Noble Bank Spółki Akcyjne.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 924/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 924/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności działki.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 154/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem  w sprawie o sygnaturze akt I Ns 154/19 postępowanie z wniosku ING Bank Śląski SA o stwierdzenie nabycia spadku po Damianie Wierzbowskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 443/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Damiana Puchalskiego kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu – Anety Rogalskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 476/18

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 476/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Ozorków o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa w drodze zasiedzenia własności nieruchomości – działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2687/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Marcina Felikowskiego kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu – Elżbiety Kupis.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2858/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Sławomira Kubiaka kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu – Beaty Antczak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 138/19

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 138/19 postępowanie z wniosku Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi o likwidację niepodjętego depozytu pieniężnego złożonego na koncie depozytowym tegoż Towarzystwa po Lidii Podlasiak córce Wojciecha i Anny.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 832/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Mirosława Marciniaka kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu – Anety Rogalskiej.

  Czytajwięcejo: