Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1309/16

  W trybie art. 802 k.p.c. ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Bożeny Frysiak kuratora w osobie adwokata Lilianny Felczyńskiej-Fiks.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2557/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. ANETY ROGALSKIEJ - do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu: Sebastiana Cyrana w sprawie z powództwa PGKiM sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1010/16

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1010/16  toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego oraz Henryka Przewoźniaka i Zofii Przewoźniak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2089/16

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 2089/16 postępowanie  z wniosku Lecha Przybysz i Grażyny Przybysz z udziałem Teresy Owczarczyk i Stanisławy Przybysz o stwierdzenie nabycia przez Lecha Przybysz i Grażynę Przybysz z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności części nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 116/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 116/17 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Gabrielczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Lechu Piechockim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1587/16

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1587/16 postępowanie z wniosku Edwarda Michalaka.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1880/16

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu ul. Sokołowska 6, I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt  I Ns 1880/16 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jaworzno” z siedzibą w Jaworznie z udziałem Rafała Dębskiego o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 462/16

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 462/16 toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Martulewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Pietrzak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1899/16

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1899/16 toczy się postępowanie z wniosku mBanku S.A. o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Lubeckiej.

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 205/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 205/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

  Czytajwięcejo: