Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 410/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 410/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1628/18

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Anny Katarzyny Nyki do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Sławomira Potakowskiego, do reprezentowania w sprawach Km 4684/11, Km 2363/13, Km 534/14, Km 2280/15, Km 1176/16 i Km 2307/17 prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michała Durańskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1843/18.

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowiono dla dłużnika Waldemara Dudka kuratora sądowego w osobie adw. Andrzeja Betchera do reprezentowania go w sprawie egzekucyjnej Km 855/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego Tomasza Banacha.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 908/19

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Jadwigi Jaros dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanego Pawła Poraj.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1206/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 1206/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego o zasiedzenie prawa własności następujących nieruchomości: 
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 78/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 78/19 toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Martulewicza z udziałem Mariusza Sosińskiego o stwierdzenie nabycia spadku

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 928/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Beaty Antczak pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Andrzeja Felczaka ostatnio stale zamieszkałego w Ozorkowie, przy ul. Średniej 41 - w sprawie z wniosku Marianny Felczak o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2102/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Michała Imińskiego do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Pauliny Rosiak i Łukasza Rosiaka.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 780/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 780/17, toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Beczkowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2090/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Andrzeja Betchera zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Bogumiła Muchy i Sebastiana Muchy.

  Czytajwięcejo: