Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1540/13

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 1540/13 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Morawskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 217/16

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 1634/16 z wniosku Jadwigi Dymkowskiej wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego Piotra Brzezińskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 217/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Magdaleny Czekała-Gawędy do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Joska Binsztok w sprawie z powództwa Gminy Miasto Głowno przeciwko Josek Binsztok o stwierdzenie, że Skarb Państwa nabył własność nieruchomości poprzez przemilczenie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 182/16

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Joanny Kutzner – pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Dominika Ciesielskiego w sprawie z wniosku Anny Bednarek z udziałem Dominika Ciesielskiego o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małol. Grzegorzem Bednarek.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1618/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Magdaleny Czekała - Gawędy do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie z wniosku wierzyciela Beaty Niemiec - Kubiak z udziałem dłużników Zdzisława Dyjas i Doroty Dyjas o ustanowienie kuratora.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 262/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Zuzanny Lubińskiej – Budziarek do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie z powództwa Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przeciwko Tomaszowi Rucińskiemu o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 169/17

  W dniu 10 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza po Henryku Tadeuszu Buczkowskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 470/16

  Na mocy art. 510 kpc ustanowiono kuratora w osobie Niny Szymańskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Łukasza Lameckiego w sprawie z wniosku Irminy Cempa z udziałem Łukasza Lameckiego o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 30/17

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie sygn. akt III RC 30/17 toczy się postępowanie z powództwa Krzysztofa Lubocha przeciwko Bartoszowi Lubocha o ustalenie iż obowiązek alimentacyjny wygasł .

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1425/16

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Jadwigi Jaros pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanego Mariusza Olszewskiego.

  Czytajwięcejo: