Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III RC 330/16

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Anny Witczak   -  pracownika Sądu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Weroniki Wilk , w sprawie z powództwa Zuzanny Bruc, Katarzyny Bruc i Jakuba Bruc reprezentowanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu przeciwko Markowi Bruc i Weronice Wilk alimenty.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2074/16

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt  I Ns 2074/16 toczy się postępowanie z wniosku Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie z udziałem Moniki Kurowskiej i Klaudii Kurowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Krüger.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2000/15

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Lilianny Felczyńskiej - Fiks do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie z powództwa Casus Finanse I NSFIZ z siedzibą w Krakowie przeciwko Adamowi Mariuszowi Pawłowskiemu o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 296/16

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Anny Szymańskiej - pracownika Sądu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Renaty Wojtczyk, w sprawie z powództwa Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2087/16

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Marty Florczyk pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Marcina Sikorskiego w sprawie z powództwa PKO BP S.A. w Łodzi o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 920/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Magdaleny Czekała - Gawędy, Kancelaria Adwokacka, 95-035 Ozorków, Śliwniki 2B do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie z wniosku Reiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Doroty Ławniczak o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1985/16

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1985/16 postępowanie z wniosku Albertto Ponzetti o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Płocha.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 985/16

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Jana Krawczyka kuratora w sprawie egzekucyjnej KM 621/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiadę w osobie Elżbiety Krawczyk zam. Łódź, ul. Zakrzewska 2 m. 48.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2350/15

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Anety Rogalskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie z powództwa Lindorf I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamknietego z siedzibą w Krakowie przeciwko Jackowi Wysockiemu o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1617/16

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1617/16 postępowanie z wniosku Leszka Janiszewskiego z udziałem Stanisława Janiszewskiego, Mariusza Moruzgały i Adama Moruzgały  o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Janiszewskiej.

  Czytajwięcejo: