Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1451/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Karoliny Kowalkiewicz, Kancelaria Adwokacka, ul. Starzyńskiego 23 lok. 1.08, 95-035 Ozorków do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim  o ustanowienie kuratora dla dłużniczki Doroty Ławniczak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2247/17

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Sławomierza Janiszewskiego do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Małgorzaty Siedleckiej do reprezentowania w sprawie z powództwa KGPN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeciwko Małgorzacie Siedleckiej - o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1735/17

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Marty Florczyk – Sąd Rejonowy w Zgierzu, ul. Sokołowska 6 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mateusza Michalaka do reprezentowania w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie przeciwko Mateuszowi Michalakowi - o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 950/18

  W dniu 30 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza po Janie Piotrze Macierzyńskim, synu Walentego i  Aleksandry zmarłym w dniu 7 maja 2016 roku w Głownie, przed śmiercią stale zamieszkałym w Głownie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 194/17

  Na mocy art. 510 kpc i art.144 kpc ustanowiono dla uczestnika postępowania Jarosława Cybulskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie Anny Szymańskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 22/18

  Na mocy art. 144 k. p. c. ustanowiono dla uczestnika postępowania Piotra Stępień, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Agnieszki Pawlak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 282/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt  I Ns 282/18 toczy się postępowanie z wniosku DEFENSA Szwed i wspólnicy spółki jawnej z siedzibą w Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Zbigniewie Świątczaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 609/18

  W dniu 30 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza spadku po Pawle Jaszczura.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 745/18

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 745/18 toczy się postępowanie z wniosku Banku Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Chądzyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 993/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie r.pr. Katarzyny Nyka do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Beaty Potakowskiej w sprawie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Zgierzu z udziałem Beaty Potakowskiej o zapłatę.

  Czytajwięcejo: