Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Co 56/17

  W trybie art. 802 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Macieja Cieślarczyka kuratora w osobie adwokata Anny Kupny prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada 5A, kod pocztowy 95-070 Aleksandrów Łódzki.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 763/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 763/17 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego z udziałem Gminy Ozorków, Elżbiety Białek, Konrada Gawlika i Bożeny Kęcerskiej o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy samego prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Sokolnikach Lesie, gmina Ozorków.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 571/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 561/17 postępowanie z wniosku Credit Agricole Bank Polska S.A. Dział Obsługi Spraw Spadkowych

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 94/16

  Na podstawie art. 144 § 1,2,3 k.p.c. ustanowiono dla uczestnika Roberta Kaźmierczaka którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Musielak , adres do korespondencji: Zgierz ulica Sokołowska 6,  do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 518/16

  Na podstawie art. 144 § 1,2,3 k.p.c. ustanowiono dla uczestnika Piotra Wójcika, kuratora procesowego w osobie Anny Musielak do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 330/16

  Na podstawie art. 144 § 1,2,3 k.p.c. ustanowiono dla pozwanego Marka Bruca, kuratora procesowego w osobie Anny Musielak do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 461/15

  Na podstawie art. 144 § 1,2,3 k.p.c. ustanowiono dla pozwanej Klaudii Łuczak, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Musielak , adres do korespondencji: Zgierz ulica Sokołowska 6,  do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 561/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 561/17 postępowanie z wniosku Credit Agricole Bank Polska S.A. Dział Obsługi Spraw Spadkowych z udziałem Tadeusza Latosiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Latosiewicz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 176/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 176/17 toczy się postępowanie z wniosku mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Władysławie Moszczyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 29/17

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Andrzeja Kozerskiego Kancelaria Adwokacka, ul. Łęczycka 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie z wniosku wierzyciela Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu z udziałem dłużniczki Anny Izabeli Pastusiak o ustanowienie kuratora

  Czytajwięcejo: