Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 504/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 504/17 postępowanie z wniosku Jacka Łukaszewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Łukaszewicz.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 200/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1031/14 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasto Zgierz z udziałem Włodzimierza Bagińskiego, Agnieszki Zakrzewskiej, Iwony Zakrzewskiej, Radosława Zakrzewskiego i Julii Zakrzewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Annie Bagińskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2900/14

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Marty Florczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Sławomira Gorącego w sprawie z powództwa Gminy Miasta Zgierz reprezentowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu przeciwko Elżbiecie Kowalskiej i Sławomirowi Gorącemu o zapłatę.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 397/17

  W trybie art. 802 k.p.c. ustanowiono dla Moniki Wojtaszek kuratora w osobie Adwokata Agnieszki Kokocińskiej-Zajder.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 739/17

  Na podstawie art. 510 par. 2 k.p.c.  ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Strzeleckiej, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu uczestniczki postepowania Małgorzaty Pilzak w sprawie z  urzędu o zmianę postanowienia w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 545/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 545/17 toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Matjasika.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie II K 497/15.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 326/17 postępowanie z wniosku Radosława Słomczewskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 366/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 366/17 toczy się postępowanie z wniosku Ewy Walczak, Marii Safianowskiej o stwierdzenie, że nabyły one wraz z Marią Walczak, Jadwigą Walczak, Radosławem Safianowskim i Małgorzatą Walczak  z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości w Głownie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 143/17

  Na mocy art. 144 § 1,2,3 kpc ustanowiono kuratora w osobie Justyny Lipińskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu pozwanej Moniki Witczak ostatnio zamieszkałej Łódź ul. Kilińskiego 231/18/20 w sprawie z powództwa Mateusza Szostaka reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego Marka Szostaka p-ko Monice Witczak o alimenty.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 68/17

  W trybie art. 802 k.p.c. ustanowiono dla Agnieszki Wróblewskiej kuratora w osobie adwokata Łukasza Michalaka.

  Czytajwięcejo: