Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2025/16

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 2025/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości zabudowanej położonej  w Ozorkowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 20/17

  Na podstawie art.144 § 1,2,3  kpc . ustanowiono  dla pozwanej Justyny Strykowskiej, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Musielak, do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 20/17

  Na podstawie art.144 § 1,2,3  kpc. ustanowiono  dla pozwanego Artura Lewandowskiego, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Elżbiety Strzeleckiej, do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 985/16

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowi dla dłużnika Krzysztofa Krawczyka kuratora w sprawie egzekucyjnej KM 621/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiadę w osobie Elżbiety Krawczyk zam. Łódź, ul. Zakrzewska 2 m. 48

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1542/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Katarzyny Karlikowskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie z wniosku wierzyciela Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunaknego sp. z o.o. w Ozorkowie z udziałem dłużnika Grzegorza Bugajskiego o ustanowienie kuratora.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1714/16

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny toczy się postepowanie z wniosku Zdzisława Flajszman i Anny Flajszman o zasiedzenie nieruchomości położonej w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Kraszewskiego 10a.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 529/16

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Sylwii Domańskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Natalii Antczak do reprezentowania w sprawie z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekutyryzacyjnego z siedzibą w Gdańsku przeciwko Natalii Antczak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 522/16

  Na mocy art.510 kpc. ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Strzeleckiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anny Kałużnej w sprawie z urzędu  o zmianę postanowienia w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 1521/16

  W trybie art. 802 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Filipa Jabkiewicza kuratora w osobie adwokata Agnieszki Kokocińskiej-Zajdler.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 457/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Anny Głowińskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym  w Zgierzu uczestnika Michała Antczaka w sprawie z wniosku Powiatu Zgierskiego – Starosty Zgierskiego z udziałem Michała Antczaka o orzeczenie przepadku pojazdu.

  Czytajwięcejo: