Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1540/13

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 1540/13 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Morawskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 217/16

  W Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 1634/16 z wniosku Jadwigi Dymkowskiej wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego Piotra Brzezińskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 217/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Magdaleny Czekała-Gawędy do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Joska Binsztok w sprawie z powództwa Gminy Miasto Głowno przeciwko Josek Binsztok o stwierdzenie, że Skarb Państwa nabył własność nieruchomości poprzez przemilczenie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Dzień 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 182/16

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Joanny Kutzner – pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Dominika Ciesielskiego w sprawie z wniosku Anny Bednarek z udziałem Dominika Ciesielskiego o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małol. Grzegorzem Bednarek.

  Czytajwięcejo: