Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1020/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1020/18 postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 823/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Jadwigi Jaros dla uczestniczki Katarzyny Kaczmarek.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1219/15

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1219/15 postępowanie z wniosku Zofii Gasik.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1066/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 3 stycznia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 1066/18 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Annie Sikorze sporządzenie spisu inwentarza po Janie Machnio, synu Wawrzyńca i Teresy, PESEL: 57072311578, zmarłym w dniu 10 października 2018 roku w Zgierzu, przed śmiercią zamieszkałym w Zgierzu, przy ul. Narutowicza 27/5.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2298/18

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pani Beaty Antczak dla Ireny Teodorczyk w sprawie z powództwa Wojciech Martulewicza i Elżbiety Martulewicz.

  Czytajwięcejo: