Trwające

Artykuły

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

  Stosownie do art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) Sąd Rejonowy w Zgierzu przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których zastosowanie mają przepisy ustawy, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

  Czytajwięcejo:
 • ZP-01/2017

  Nazwa: OFERTA na pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Sądzie Rejonowym w Zgierzu

  Oznaczenie postępowania: ZP-01/2017

  Czytajwięcejo:
 • ZP-28/2016

  Nazwa: Dostawa energii elektrycznej do sądów powszechnych- na podstawie umowy ramowej.

  Oznaczenie postępowania: ZP-28/2016

  Czytajwięcejo: